×
LOGO EFRR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa
ANDERSKI
Roman Anderski
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 


 

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

Projekt: "Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa o nowy specjalistyczny sklep muzyczny oraz wprowadzenie nowej usługi serwisowej"

Beneficjent: „ANDERS” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Roman Anderski
wartość projektu: 396500 zł
wartość dofinasowania: 195000 zł

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl